Sportágválasztó

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
a Nemzeti Tehetség Program keretében a 2015-2016. évi
cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a
"Sportágválasztó rendezvények támogatására”
NTP-SR-15-0054

Budapest Főváros IX. Kerület Telepy Károly
Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium meghívja
Önt és kedves családját
a „Nagy sportágválasztó „ rendezvényre
Időpont: 2016. május 20. péntek 9.45-14.00
Helyszín: Telepy Iskola 1096 Budapest, Telepy u. 17.

Programok: / minden program ingyenes! /

9.45-10.00. megnyitó – Lauth Gábor igazgató – előzetesen meghirdetett fotó pályázat eredményhirdetése, kiállítás megnyitója az első emeleti lépcsőfordulóban
10.00-14.00. Ingyenes szűrővizsgálatok, tanácsadások
10.00-13.00. Különböző sportágak bemutatója és kipróbálási lehetőségek
10.00-13.00. Kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek.
10.00-13.00. Sportegyesületek, Civil Szervezetek bemutatkozása, ajánlásaik, beszélgetés híres sportolókkal
13.00-14.30. Sportnépszerűsítő programok külső iskolából érkező gyerekeknek

Nick Árpád - Erőművész (.pdf)

Programok gyerekek kezébe (.pdf)

Felhívás programra (.pdf)

Részvételi jelentkezési lap iskolásoknak (.pdf)

Részvételi jelentkezési lap óvodásoknak (.pdf)


Felhívás

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A beiratkozás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

 A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el

 


Beiskolázási folyamat

Beiskolázási folyamat a Telepy Iskolában 
2015-2016. tanévben 

2016.március 10. csütörtök 16.00-17.00 

Tánc és dráma, játékos mesefoglalkozás 

 

Várjuk: leendő első osztályosokat és szüleiket, érdeklődő óvoda pedagógusokat 

Foglalkozást tartja: Nagy Magdolna leendő első osztályos tanító néni

Előzetes jelentkezést várjuk : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
vagy a 216-12-14/24 számon

 

 

2016. március 17. (csütörtök)  16.00-17.00

 Mozgásfejlesztés, sportfoglalkozás

  

Várjuk: óvoda pedagógusokat, érdeklődő pedagógusokat, leendő első osztályos gyermekeket szülőkkel együtt 

A sportfoglalkozásra a gyermekek hozzanak magukkal sportfelszerelést.

 Foglalkozást tartja: Törőcsik Judit leendő első osztályos tanító néni

Előzetes jelentkezést várjuk : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 vagy a 216-12-14/24 számon

 


 

 

 

Kellemes Ünnepeket

 

2015.12.18 008.jpg2015.12.18 004.jpg2015.12.18 055.jpg

 

Minden kedves olvasónknak kívánunk örömteli karácsonyi ünnepeket,  

boldogságban, egészségben, sikerekben gazdag új évet!

 

2015.12.18 003.jpg2015.12.18 069.jpg2015.12.18 057.jpg

 


1. oldal / 3